Skip to content

Afwikkelingen

Hier kunt u in de menubalk de afrekeningsperiode tot maximaal zes maanden selecteren zodat de afrekeninggegevens voor de geselecteerde periode worden getoond.

In het gedeelte 'Afrekeningsdocumenten' vindt u alle facturen en creditnota's van de geselecteerde periode. U kunt deze op elk moment opnieuw openen en opslaan.

In het gedeelte 'Afrekeningsposities' kunt u alle afzonderlijke afrekeningsposities bekijken die bij een afrekening horen en deze posten ook in Excel evalueren.

In het gedeelte 'Prestatie-indicatoren' kunnen via lijndiagrammen verschillende ontwikkelingen in kosten, inkomsten, etc. worden getoond. Door op de posten onder het lijndiagram te klikken, kunt u de betreffende prestatie-indicator tonen of verbergen.